Daňové poradenstvo

Ponúkame služby takým spôsobom, aby sme odbremenili firmy a nahradili im kvalifikovaný ekonomický úsek, ktorý sa riadi zásadou diskrétnosti a spoľahlivosti:

✓ Poskytovanie odborných stanovísk k vybraným daňovým dopytom klienta
✓ Príprava a spracovanie priznaní k dani z príjmov právnických a fyzických osôb
✓ Príprava a spracovanie priznaní k dani z pridanej hodnoty
✓ Daňová optimalizácia v rámci jednotlivých druhov daní pre tuzemské a zahraničné podnikateľské subjekty a fyzické osoby
✓ Zabezpečenie registrácie klienta na daňovom úrade ku všetkým druhom daní
✓ Poradenstvo v oblasti medzinárodných daní
✓ Poskytovanie odborných stanovísk ku všetkým druhom daní a k zamedzeniu dvojitého zdanenia v spolupráci s poradcami zahraničných spoločností
✓ Daňový due diligence
✓ Poskytovanie informácií klientom o zmenách v legislatíve súvisiacich s daňovou problematikou
✓ Vedenie daňovej evidencie v súlade so zákonom o dani z príjmov

S nami navyše máte istotu, že využijete všetky možnosti daňových úľav a že s Vami vyriešime všetky daňové komplikácie.

Disponujeme špecializovaným tímom zloženým z právnika zabezpečujúceho metodickú podporu a daňového konzultanta zabezpečujúceho fyzické zastupovanie klienta pred daňovým úradom s viac ako dvadsaťročnými skúsenosťami z odboru správy daní. V rámci daňových konaní prebiehajúcich na súdoch spolupracujeme s viacerými renomovanými advokátskymi kanceláriami, ktoré disponujú tímom so znalosťami daňových zákonov.